ODO – Barut Fıçısı – Güz Oyunları

barut fıçısı odtü

Makedon oyun yazarı Dejan Dukovski tarafından Yugoslavya İç Savaşı sonrası dönemde kaleme alınan Barut Fıçısı,Balkanlarda geçen 11 kısa sahneden oluşur.Her sahnedeki bir oyun kişisi,takip eden sahneye taşınır ve bir döngüyü tamamlayan bu zincirin bir halkası olur.Böylece oyunda geçen tüm olayların,aktarılan şiddetin izleriyle birbiriyle ilişkilendiğini görürüz.

Hemen her sahne,dindirilmemiş bir acı ve hedefi bulanık bir öfke taşıyan oyun kişilerinin birbirleriyle ya da kendileriyle hesaplaşmalarını konu alır.Şiddet,yaşanır olan olur ve karakterler bunun mekan ve hafızadaki izleriyle yaşamlarına devam ederler.Unutulanlar aslında hep oradadır ama devam edebilmek için daha az hatırlanır.Oyun salt bir şiddet eleştirisi değil,şiddetle yoğrulan bir toplumda,iletişimsizliğin ve bunun beraberinde büyüyen öfkelerini birbirlerine kusan insanların öyküsüdür.

İnsanın,içinde ancak şiddete bulanarak var olabileceği,öyle hayatta kalabileceği bir düzende (savaş,faşist otorite,baskı rejimi,adaletsizlik,sömürü,eşitsizlik…) suçlu insandır demek yeterli olabilir mi ?İnsanın değerli gördüğü şeyler kuralsızca ,kanunsuzca yok edilir;hele bu,bir de devlet eliyle yapılır,toplumsal vicdan susturulursa ;onurdan,saygıdan,adaletten bahsetmek mümkün müdür artık ?

Hayatın değersiz olduğu bir yerde,şiddet sıradanlaşır,can almak önemsizleşir.Şiddet bireysel bir günah değildir,yaşanan toplumdan ve paylaşılan dünyadan bağımsız değildir,şiddet politiktir.Onun için ‘suçluyu’ hapse atınca şiddet ortadan kalkmaz,onun için suçludan kurtulmak vicdanımızı rahatlatmaz.

Oyun farklı bir tarihte ve farklı bir coğrafyada geçiyor olsa da ,oyun kişilerini çevreleyen sürekli şiddete gebe atmosfer ,bugün yaşadığımız çoğrafya ve dönemden bağımsız düşünülemez.Her gün rastladığımız ,eylediğimiz,maruz kaldığımız,duyduğumuz,okuduğumuz,yeniden üretilen şiddet,bu oyunda gülüş,öldürüş ve unutuşla birbirine karışır.

Toplumsal bellek,toplumsal sorumluluğu beraberinde getirir.

Ama bazen akıl tutulur,insan unutur.

İnsanlığın iktidara karşı savaşımı,belleğin unutuşa karşı savaşımıdır.

Gösteri tarihleri:

3 Ekim Cumartesi: 15:00 ve 20:00

4 Ekim Pazar: 20:00

Yer: Mimarlık Amfisi

Ücretsiz biletleri 29 Eylül Salı gününden itibaren ODTÜ kütüphane standından ve İmge Kitabevinden(büyük) temin edebilirsiniz.