10. Aykut Kence Evrim Konferansı

12310457_984910808233661_2390479655429155109_n

20-21 Şubat 2016 tarihinde ODTÜ Kemal Kurdaş Salonu’nda gerçekleşecek olan etkinliğimize şu linkten kayıt olabilirsiniz:

http://biyogen.metu.edu.tr/10akek/?s=kayit-formu

Konuşmacılarımız:
————————–————-
Prof. Dr. Süphan Karaytuğ
Sunum Konusu: Homoloji, Homoplasi ve Ortak Ata İlişkisi

1968 yılında Adana’da doğan, 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olan ve yüksek lisansını da burada tamamlayan Prof. Dr. Süphan Karaytuğ, doktora eğitimi nedeniyle, 1993-1998 yılları arasında The Natural History Museum’da (Londra) bulundu. Londra Üniversitesi’nden (Queen Mary and Westfield College) 1998 yılında doktora derecesi aldı. Çukurova, Balıkesir ve Mersin Üniversitesi’nde birçok görevde bulunan hocamızın uzmanlık alanları, Copepoda (Arthropoda, Crustacea) taksonomisi, filogenisi ve zoocoğrafyası üzerinedir. 2012’den beri Mersin Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.
————————–————-
Prof. Dr. Hakan Gürvit
Sunum Konusu: “Evrimin Rastlantısal Keşfi: Plastik Beyin”

1977’de Kadıköy Maarif Koleji’nden mezun olan Prof. Dr. Hakan Gürvit, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1986’dan bu yana İstanbul Üniversitesi’nde görev yapan Gürvit, Nöroloji Anabilim Dalı’nda çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Açık Radyo’da programcılık yapmaktadır.
————————–————-
Prof. Dr. Tuğrul Atasoy
Sunum Konusu: Dilin Evrimi ve Gerstmann Sendromu

Prof. Dr. Tuğrul Atasoy, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1991 yılında mezun olmuştur. 2012’ye kadar Sivas’ta ve Ankara’da çeşitli hastanelerde araştırmacı ve uzman doktor olarak görev yapan Atasoy, 2001 yılından beri Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Nöroloji Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır ve Nörofizyoloji, EMG, Baş ağrısı, Davranış Nörolojisi, Paleonöroloji alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.
————————–————-
Doç. Dr. Mehmet Somel
Sunum Konusu: İnsan Evrimsel Genetiği

Doç. Dr. Mehmet Somel, 2001’de ODTÜ Biyoloji Bölümü’nden, 2003’te ODTÜ Biyoteknoloji yüksek lisans programından mezun olmuştur. Bir süre ODTÜ’de Biyoistatistik alanında öğretim görevlisi olarak görev yaptıktan sonra, 2008’de Almanya Leipzig Üniversitesi’nde Evrimsel Genetik üzerine doktorasını tamamlamıştır. 2013’e kadar Çin’de ve Amerika’da doktora sonrası araştırma programına devam eden Mehmet Somel, halen ODTÜ Biyoloji Bölümü’nde görevine devam etmekte ve
insan evrimi ve yaşlanma üzerine çalışmalar yürütmektedir.
————————–————-
Doç. Dr. Şakir Önder Özkurt
Sunum Konusu: Afrika ve Anadolu Paleontolojik Kazıları ile Evrim Çalışmak

Doç. Dr. Şakir Önder Özkurt, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlayan Özkurt, şu an Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde görevine devam etmektedir. Hocamız, Ekoloji, Zooloji, Taksonomi, Biyoçeşitlilik ve Evrimsel Biyoloji başta olmak üzere birçok konuda çalışmalarını yürütmektedir.
————————–————-
Yrd. Doç. Dr. Ali Osmay Güre
Sunum Konusu: Kanserin Evrimi

1988’de Ankara Üniversitesi’nden Tıp Doktoru unvanını alan Yrd. Doç. Dr. Ali Osmay Güre, doktorasını ise 1995’te Cornell Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Moleküler Hücre Biyolojisi, Modern Biyolojiye Giriş, DNA Hasar ve Tamiri, Moleküler Hücresel İmmünoloji ve Epigenetik derslerini veren Dr. Güre’nin bilimsel makaleleri Journal of Experimental Medicine, Cancer Research ve Immunological Reviews gibi dergilerde yayınlanmış ve 5500’ün üzerinde atıf almıştır. Kansere özgü de-melitasyon mekanizmaları ve kanser teranostik biyobelirteçleri konularında araştırmalarını sürdüren Ali Osmay Güre, Cancer Research Institute, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yürütücülük yapmıştır.
————————–————-
Yrd. Doç. Dr. Tolga Emre
Sunum Konusu: İnsan Genomu ve Ötesi

Yrd. Doç. Dr. Tolga Emre, 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü’nden mezun olmuş, 1999’da Bilkent Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji üzerine yüksek lisans programını tamamlamıştır. Hücre Biyolojisi ve Moleküler Biyoloji üzerine, Pensilvanya Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Tolga Emre, 2014’ten bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.
————————–————-
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Birand
Sunum Konusu: Evrim 101

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Birand, ODTÜ Biyoloji Bölümü’nden 1996 yılında lisans programından, 1999 yılında ise yüksek lisans programından mezun olmuştur. Doktora programı için Amerika’ya giden Birand, 2008 yılında Biyoloji Bölümü’nden doktora programını ve Matematik Bilimleri’nden yandal programını tamamlamıştır. 2011’den bu yana ODTÜ’de Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapan Ayşegül Birand, evrimsel biyoloji ve ekoloji üzerine matematik ve bilgisayar simülasyon destekli çalışmalar yürütmektedir.
————————–————-
Dr. Melis Akman
Sunum Konusu: Adaptasyon ve Esnekliğin Işığında Türlerin Sürekliliği

2004 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olan Dr. Melis Akman, aynı zamanda Kimya Bölümü’nden yandal programını tamamlamıştır. Yüksek lisansını “Bitki Filogenetiği” üzerine 2007 yılında yine ODTÜ’de tamamlamıştır. 2007 yılında doktora programı için Hollanda’ya giden Akman, burada “Bitki Ekofizyolojisi ve Ekogenomik” üzerine çalışmış ve 2012 yılında “Doktor” unvanını almıştır. Şu an Kaliforniya Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarına devam etmektedir.
————————–————-
Dr. Tutku Aykanat
Sunum Konusu: Somonda Cinsel Olgunluğun Kalıtımı ve Evrimi

2001’de ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun olan Tutku Aykanat, yüksek lisansını 2004’te İTÜ’de, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Biyoteknoloji programında tamamlamıştır. 2011’de Kanada Windsor Üniversitesi’nde “Sombalığında Fenotipik ve Transkripsiyonel Varyasyonun Genetik Mimarisi” teziyle doktorasını tamamlayan Aykanat, 2012’den bu yana Finlandiya’da, Turku Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma programına devam etmektedir.