İletişim Topluluğu

logo

İletişim Topluluğu paylaşım, eğitim ve organizasyon olmak üzere üç alt bölümden oluşmaktadır. Paylaşımda, senede en az bir kere Ankara dışında ve birçok kere de Ankara çevresinde olmak üzere, ihtiyacı olan okullara gidip okulun kütüphanelerine destek oluyoruz. Bir yandan da gitmişken çocuklarla iletişim yeteneklerini geliştirecek, üniversiteli olmaya teşvik ettirecek ve el becerilerini geliştirebilecekleri etkinlikler yapıyoruz. Eğitimde ise Ankara içindeki okullara gidip çocukların okuldaki derslerine yardımcı olmak, okuma isteği uyandırmak ve yine farklı yetenek ve ilgilerini fark ettirmeye yönelik etkinlikler yapıyoruz. Organizasyonda ise sponsor almadığımızdan dolayı kendi gelirimizi sağlayabilmek için parti düzenliyoruz, bunun yanında belli zamanlarda alanlarında uzman kişilerle konferans, söyleşi gibi etkinliklerle kendimizi tanıtmayı amaçlıyoruz.

https://www.facebook.com/metuiletisimtoplulugu
https://twitter.com/odtu_iletisim