Mezunlar Derneği Burs Başvuruları

BURS BAŞVURU SÜRECİ

1) Burs başvuruları her yıl Akademik dönem başında ODTÜ Mezunları Derneği’nin internet sitesi olan http://www.odtumd.org.tr/default.aspx adresinden form doldurmak sureti ile online olarak yapılır.

2) Öğrenimlerini sürdürebilmek için maddi desteğe gereksinim duyan öğrencilerin başvuruları alınır.

3) Bu öğrenciler arasından, ancak o yıl burs verme olanaklarımız ölçüsünde belirlenmiş sayı kadar öğrenciye burs bağlanabilir.

4) Başvuruda bulunacak olan adayların form doldurabilmeleri için öncelikle sisteme üye olmaları gerekmektedir.

5) Bursiyer adayları; TC Kimlik Numarası ve kendilerinin belirlediği şifre ile sisteme üye olduktan sonra burs formunu eksiksiz doldurarak başvuru işlemini tamamlarlar.

6) Ġlgili burs kontenjanına giren bursiyer adaylarına sözlü görüşme için e-posta gönderilir ve bursiyer adayları bu mail ile süreç hakkında bilgilendirilerek kendilerinden aşağıda sıralanan belgeler talep edilir:

–1) Öğrenci belgesi

–2) Bir Fotoğraf

–3) Harç dekontu, (Okulu uzatan öğrencilerden istenmektedir.)

–4) Transcript (ONAYLI OLMASI GEREKLİ DEĞİL)

–5) Nüfus Müdürlüğü’nden ailenin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

–6) Tapu, Vergi Dairesi, Trafik Tescil kaydı olup olmadığına dair, öğrencinin kendisi, annesi ve babası için onaylı belge, (Onayların alınacağı formu WEB sitemizde bulabilirsiniz ayrıca e-posta ile tarafınıza gönderilecektir.)

–7) Kirada oturanlar için Kira Kontratı ve kiranın ödendiğine dair Banka Dekontu

–8) Gelir Beyanı ile ilgili olarak;

a) Çalışan Anne, Babanın, Ġşyerinden Onaylı Maaş Belgesi

b) Gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası’nın fotokopisi

c) Emekli ise, emekli oldukları sosyal güvenlik kurumundan alınmış maaş miktarını gösterir belge

d) Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge

e) Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge

f) Çalışmayan Anne, Baba için Bağ-Kur, E. Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını gösterir belge (Belgede TC. Kimlik No/ Adı / Soyadı olması zorunludur)

–9) Aileyle birlikte oturan kardeşler için;

a) Okuyor iseler (Açıköğretim Fakültesi, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencisi kardeşler dahil) okumakta oldukları kurumdan Öğrenci Belgesi

b) Okumuyor ise çalıştığına veya çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu sorgusu

7) Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılır. Değerlendirmeye esas oluşturan beyana aykırı bilgiler incelenir ve gerekli görülen durumlarda aday süreç dışına çıkartılır ve burs verilmez.

8) Sözlü görüşmeler sona erdikten sonra sonuçlar, ODTÜ Mezunlar Derneği ‘nin internet sitesinde duyurulur.

 

Burs başvuru formunu doldurmak için tıklayınız.

Önemli Not: Bu program sadece Windows işletim sistemi ile çalışan telefonlardan veya  bilgisayarlardan Microsoft internet Explorer kullanarak çalıştırılabilir. Bu şekilde denerseniz programı kullanabilirsiniz.

2015-2016 Burs Takvimi için tıklayınız.

Onayların alınacağı form için tıklayınız.

Son başvuru tarihi: 9 Ekim 18:00

Diğer kurumların burslarını öğrenmek için tıklayınız.

 

odtumd_logo