İzci Topluluğu

izci_logo

 

ODTÜ İzci Grubu ODTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde Spor Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmaktadır.

 

Lider ve lider yardımcılarından oluşan Yönetim Kurulu (YÖK) ve YÖK’e ekip başlarının katılması ile meydana gelen Yürütme Kurulu (YK) topluluk idari yapısını oluşturur. Bunlar dışında topluluk bünyesinde Eğitim Komisyonu, İdari İşler Komisyonu, Oda ve Malzeme Komisyonu, Dış İlişkiler ve Basın-Yayın Komisyonu, Sosyal Sorumluluk Komisyonu olmak üzere beş komisyon, gerekli görülen durumlarda toplanan Disiplin Komisyonu ve etkinlik ve organizasyonları için kurulan Çalışma Grupları görev yapmaktadır.

Lider, Lider yardımcısı, Ekipbaşı, YÖK, YK ve komisyonların hak ve görevleri toplululuk tüzüğümüzde açıklanmıştır.

Görev Alma, Yerine Getirme
Grubumuzun gerçekleştirdiği faaliyetler, etkinliğin planlanmasından, tamamlanıp raporunun yazılmasına kadar olan sürede görev yapmak üzere seçilen komisyonlar ya da çalışma grupları tarafından yürütülür. Bu birimler etkinliğin organize edilmesi, gerekli yazışmaların yapılması, etkinlik işlem basamaklarının belirlenmesi gibi, işlerin sağlıklı yürümesini sağlamakla yükümlüdürler.

Etkinlik sorumluları yapılacak etkinliklerde en yetkili kişidirler. Etkinlik ile ilgili birimin başkanın ve üyelerinin Yürütme Kurulu üyesi olma şartı aranmaz..

Yapılacak olan etkinlikler tüm üyelerden gelebilecek öneriler değerlendirilerek belirlenir. Eski-yeni her üye etkinlik geliştirebilir, topluluğa etkinlik önerebilir.