Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2014

girisimci_2014

ODTÜ, “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2014” sıralamasında 144 üniversite arasında 83,09 puanla 1. sırada yer almıştır.

TÜBİTAK ve ilgili kuruluşların katılımıyla hazırlanan endekste, 2013 yılı verilerine göre üniversitelerin “bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği”, “fikri mülkiyet havuzu”, “işbirliği ve etkileşim”, “girişimcilik ve yenilikçilik kültürü” ile “ekonomik katkı ve ticarileşme” boyutları altında 23 performans göstergesine göre değerlendirilmiştir.

http://www.metu.edu.tr/tr/duyuru/girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksi-2014