Bütünleme Sınavları duyurusu hakkında…

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi Bütünleme Sınavları

YENİ UYGULAMA

 

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı II. döneminde bütünleme sınavına girmek isteyen öğrenciler başvuru yapacaktır.

 

Bütünleme sınavlarına girebilmek için öğrencilerimizin aşağıda belirtilen adresten kullanıcı kodu ve şifreleri ile programa giriş yaparak başvuru yapmaları gerekmektedir.

http://oibs2.metu.edu.tr/Viev Resit Examination Student 226

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

13 Haziran 2014 Dönem sonu notlarının verilmesi için son gün  (saat: 24:00)
14 Haziran 2014 Dönem sonu notlarının ilan edilmesi (saat 12.00)
14 – 16 Haziran 2014 Bütünleme sınavları başvuruları (Başvurular 14 Haziran saat 13:00’den itibaren alınacak; 16 Haziran saat 13:00’de sona erecektir.)
17 Haziran 2014 Bütünleme sınavına girecek öğrenci listeleri ile sınav programının (ders, gün, saat, derslik)  ilanı (saat 13.00’den itibaren)
16 – 17 Haziran 2014 Bütünleme sınavı için hazırlıklar (BİDB, ÖİDB, Akademik Birimler)
18 – 20 Haziran 2014 Bütünleme Sınavları (önlisans, lisans ve lisansüstü)
18 – 22 Haziran 2014 Bütünleme Sınavları not girişleri (not girişi saat:24:00’te sona erecektir)
23 Haziran 2014 Bütünleme notlarının ilanı

 

SINAV LİSTELERİ, SINAV TARİHİ/ SAATİ/ DERSLİK

 

Sınav programı (gün, saat, derslik) aşağıda belirtilen programlar vasıtası ile duyurulacaktır.

 • ÖİBS’nin 225 nolu “View Resit Examination-Department” programı (akademik birimler için)
 • ÖİBS’nin 226 nolu “View Resit Examination-Student” programı (öğrenciler için)

Not: Fizik bölümü başkanlığı, PHYS 106 sınavı derslikleri için, Matematik bölümü başkanlığı, MATH 117, 118, 119, 120, 219, 260 sınavlarının derslikleri için öğrencilerin bölümden bilgi almalarını istemektedir.

ODTÜ BÜTÜNLEME SINAVLARI YÖNERGESİNDEN BİLGİLER

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bütünleme Sınavları Yönergesinden önemli bazı maddeler aşağıda belirtilmiştir.

 • Bütünleme sınavı önlisans, lisans ve lisansüstü programları kapsar.
 • Bütünleme sınavı final sınavı olan dersler için uygulanır.
 • Yarıyıl sonu harf notu değerlendirmesi yarıyıl içine yayılan çalışmalar sonucunda oluşan dersler (tasarım dersleri, stüdyo dersleri, laboratuvar, staj uygulamaları, dönem projesi, tez ve teze ilişkin dersler vb.) için bütünleme sınavı uygulanmaz.
 • Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) için bütünleme sınavı uygulanmaz.
 • Bütünleme sınavı Güz ve Bahar dönemlerinde alınan dersler için uygulanır; yaz okulunda alınan dersler için uygulanmaz.
 • Bütünleme sınavı, yarıyıl sonu harf notu, önlisans ve lisans öğrencileri için FD, FF ve U, yüksek lisans öğrencileri için DC, DD, FD, FF ve U, doktora öğrencileri için CC, DC, DD, FD, FF ve U olan dersler için uygulanır.
 • Tekrarlanan/ders saydırma işlemi yapılan derslerde sadece başarısız olunan son dönem için bütünleme sınavı verilir.
 • Bütünleme sınavına, yarıyıl harf notu başarısız olan öğrencilerden; final sınavına giren öğrenciler ile final sınavına girme hakkı olduğu halde bu sınavına girmeyen öğrenciler girebilir.
 • NA notu alınan dersler için bütünleme sınavı verilmez.
 • Bütünleme sınav notu yarıyıl sonu (final) sınavı notu yerine geçer.
 • Öğrencinin ara sınav, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı, ders ve uygulamalara devamı ile bütünleme sınavında aldığı not göz önünde bulundurularak öğrencinin bütünleme sınavı sonrasındaki harf notu belirlenir.
 • Bütünleme sınavları sonucunda verilen harf notlarının, bütünleme sınavı sonrasında verildiğini göstermek üzere öğrencilerin not çizelgelerine özel bir açıklama konulur.
 • Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için telafi sınavı verilmez.