Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Atatürkçü Düşünce Topluluğu

ODTÜ  Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk’ ü ve ideolojisini daha iyi tanımak ve tanıtmak için 1989 yılında ODTÜ Kültür İşleri müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan bir düşünce topluluğudur. “Atatürkçü Düşünce”yi kendine isim yapmış ilk kurum olan ODTÜ ADT, hiçbir parti ya da dernekle bağı olmayan, tamamen bağımsız bir öğrenci topluluğudur. topluluğumuzun temel amacı, bir 20. yüzyıl ideolojisi olan Kemalizmi (Atatürkçülüğü), içinde bulunduğumuz çağın sürekli değişen koşullarına göre yorumlayabilmek ve ona yeni açılımlar kazandırabilmektir.

Websitesi: http://www.odtuadt.com